Ontwerp

In een EnergieNulWoning wordt gezocht naar een energetisch efficiënt ontwerp. Energiezuinig bouwen houdt in compact bouwen, slim ontwerp, optimale oriëntatie en duurzame energiebronnen. Bij compact bouwen zorg je voor een zo gunstig mogelijke verhouding tussen verliesoppervlak (buitenoppervlak) ten opzichte van gebruiksoppervlak. Door de woning aan de zon zijde te voorzien van meer glas en grotere glasoppervlakten ontvangen we passieve warmte in de winter. Door het toepassen van zonwering of een permanent overstek houden we oververhitting in de zomer tegen. Dat is slim ontwerpen. De woning wordt voorzien van PV (zonne) panelen waarmee we duurzaam stroom opwekken en eventueel zelfs het gehele eigen gebruik.

Luchtdichtheid

Bij energiezuinig bouwen is een goede thermische schil essentieel. Het uitgangspunt van elke EnergieNulwoning is een goede thermische schil gecombineerd met een goede luchtdichtheid. Door deze goede luchtdichtheid is er minder energie nodig om de woning te verwarmen en ontsnapt er ook minder energie. De mate van luchtdichtheid wordt uitgedrukt in de qv;10 (dm³/s*m²) waarde. De grenswaarde in het Bouwbesluit is op 1 dm³/s per m² gesteld. Onze doelstelling is om in 2016 een qv;10 te halen van 0,500 dm³/s*m². Wij zijn zelf in het bezit van de benodigde apparatuur om luchtdichtheidsmetingen te verrichten.

Milieuvriendelijk wonen

Energiezuinig wonen zorgt voor een constante, aangename temperatuur in huis. De gebruikte installaties hebben een gunstig effect voor mensen met luchtwegproblemen of allergieën. De EnergieNulWoning is behalve goed voor de mens, ook goed voor het milieu. Dat begint al bij de bouw, door het toepassen van milieuvriendelijke bouwmaterialen. Vervolgens betekent de behaalde energiebesparing dat er minder fossiele brandstoffen worden verbruikt.

Comfortverhogend

Een EnergieNulWoning is perfect geïsoleerd en heeft een hoge luchtdichtheid waardoor de woning weinig warmte verliest. In de woning wordt geen tocht ervaren en koude val nagenoeg uitgesloten. Hierdoor ontstaat een hoog woon comfort. Voor een gezond binnenklimaat, en een comfortabele woning is een gezonde ventilatie nodig. Daarin wordt voorzien door een gebalanceerd warmteterugwinsysteem. Dit systeem hergebruikt warmte en zorgt voor een continu gezonde ventilatie. Door deze technieken is de verwarmingslast minimaal. Door het toepassen van 3-voudig glas gaat er minder warmte verloren door de “zwakste” constructie onderlenen. Het 3-voudige glas blijft warmer aan de binnenzijde dan HR++ glas. Hierdoor wordt het prettiger om bijvoorbeeld in een erker te zitten.

Informatiepakket aanvragen
Aanvragen
Welk energiepakket past
bij mij?

Veel besparen op de energiekosten dankzij de energiepakketten van EnergieNulWoning.

Meer informatie
Waar houtskeletbouw stopt
gaan wij verder!
Meer informatie